RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

Disertační práce

Automatic Syntactic Analysis for Real-World Applications

Automatic Syntactic Analysis for Real-World Applications
Anotace:
Syntaktická analýza (parsing) přirozených jazyků je podoblastí zpracování přirozeného jazyka (natural language processing, NLP) často označovanou za nutný základ pro jakékoli pokročilejší zpracování jazyka a skutečné strojové porozumění. Cílem syntaktické analýzy je odhalit strukturu věty, jazykové jednotky nesoucí význam a vztahy mezi nimi – je tedy těžké představit si skutečné porozumění jazyku bez …více
Abstract:
Syntactic analysis (parsing) of natural languages is a subfield of natural language processing (NLP) that is often claimed to be a “corner stone” of the area, a necessary base for any advanced language processing and real understanding. Syntactic analysis deals with revealing the sentence struc­ture, language units bearing meaning and relationships among them; it is hard to imagine real language understanding …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., Prof. John A. Carroll

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Informatika