RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

Doctoral thesis

Automatic Syntactic Analysis for Real-World Applications

Automatic Syntactic Analysis for Real-World Applications
Abstract:
Syntaktická analýza (parsing) přirozených jazyků je podoblastí zpracování přirozeného jazyka (natural language processing, NLP) často označovanou za nutný základ pro jakékoli pokročilejší zpracování jazyka a skutečné strojové porozumění. Cílem syntaktické analýzy je odhalit strukturu věty, jazykové jednotky nesoucí význam a vztahy mezi nimi – je tedy těžké představit si skutečné porozumění jazyku bez …more
Abstract:
Syntactic analysis (parsing) of natural languages is a subfield of natural language processing (NLP) that is often claimed to be a “corner stone” of the area, a necessary base for any advanced language processing and real understanding. Syntactic analysis deals with revealing the sentence struc­ture, language units bearing meaning and relationships among them; it is hard to imagine real language understanding …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2014
  • Supervisor: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., Prof. John A. Carroll

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Doctoral programme / field:
Informatics (4-years) / Informatics