Ing. Květa Pamánková

Bakalářská práce

Patologické jevy : Kriminalita mládeže

Pathological Phenomena: Juvenile Deliquency
Anotace:
Bakalářská práce poukazuje na problém, který je společností vnímán velmi negativně - kriminalita mládeže. Teoretická část se zabývá objasněním nejdůležitějších pojmů této problematiky, faktory ovlivňujícími kriminalitu mládeže, prevencí a aktuální právní úpravou související s touto kriminalitou a názory ke stávající výši hranice trestní odpovědnosti. Aplikační část obsahuje zpracování výsledků anketu …více
Abstract:
The bachelor's thesis points out to a problem that is perceived very negatively by society - Juvenile deliquency. The theoretical part clarifies key concepts of this issue and deals with factors influencing juvenile delinquency, prevention, related legislation and also provides views on the minimum age of criminal responsibility. Empirical section contains the results of a questionnaire, which summarizes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Cviklová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní