Martina Kuťáková

Bachelor's thesis

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ VE VĚZNICÍCH: Vliv volnočasových aktivit na chování odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody z pohledu vychovatelů a speciálních pedagogů Vězeňské služby ČR

EDUCATION IN PRISONS: The impact of leisure activities on the behavior of inmates in the prison population from the perspective of educators and special pedagogues of the prison service of the Czech Republic.
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá vlivem volnočasových aktivit na odsouzené z pohledu zaměstnanců Vězeňské služby. V teoretické části je popsáno, jak funguje vězeňská služba, jaké jsou u nás typy věznic. Dále pojednává o trestu, trestné činnosti a výkonu trestu odnětí svobody. Popisuje též práva a povinnosti odsouzených. Ve vztahu k tématu je zde také uvedeno, kdo je zaměstnáván ve Vězeňské službě, čili složky …viac
Abstract:
Bachelor thesis deals with the influence of leisure-time activities for prisoners from the perspective of employees of the prison service. In the theoretical part describes how the prison service works, what are the types of prisons. Next is about the punishment of crime and imprisonment. It also describes the rights and obligations of convicted persons. In relation to the topic, as well as who is …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2018
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB10289

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 18. 5. 2018
 • Vedúci: Mgr. Martin Kaliba
 • Oponent: doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 18. 9. 2018 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses xbbzxd xbbzxd/5
18. 9. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.