Ing. Jindřich Červený

Diplomová práce

Přejezdové zabezpečovací zařízení pro regionální tratě

Level crossing system for regional railway
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem koncepce přejezdového zabezpečovacího zařízení pro regionální dráhu. První část práce definuje základní pojmy a požadavky na přejezdové zabezpečovací zařízení vycházející z platných norem, směrnic a požadavků provozovatele. Ve druhé části je proveden rozbor současného stavu se zaměřením na charakteristiku regionální dráhy a na používané typy přejezdových zabezpečovacích …více
Abstract:
The target of this dissertation is a design concept of the level crossing system for the regional track. The first part defines the basic terms and requirements for the level crossing system based on existing standards, directives and operator's requirements. The second part is devoted to the analysis of the current state focusing on the regional track characteristics and types used for the level crossing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Karel Dvořák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Červený, Jindřich. Přejezdové zabezpečovací zařízení pro regionální tratě. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera