Bc. Kateřina Hložánková

Master's thesis

Sebeodhalení terapeuta ve skupině

Self
Anotácia:
Fenomén sebeodhalení psychoterapeuta je poněkud kontroverzním a pohybuje se na hranici mezi osobním a profesionálním. Skrývá však velký potenciál, pokud jde o účinek na klienta – terapeut se sebeodhalením nějaké osobní informace může pro klienta stát lidštějším a sebeodhalení se tak může stát intervencí, která pomáhá budovat kvalitní terapeutický vztah. V individuální terapii již tento fenomén zkoumán …viac
Abstract:
The phenomenon of the self-disclosure of a psychotherapist is somewhat controversial and moves on the line between personal and professional. Hiding, however, great potential in regards to the effect on client - therapist may become more humane by disclosing some personal information , and the self-disclosure can become intervention, which helps build quality therapeutic relationship. In individual …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedúci: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií