Ing. Veronika Uhlíková

Master's thesis

Potenciál a meze analýzy dopadů regulace (RIA)

Potential and limitations of regulatory impact analysis
Anotácia:
Cílem diplomové práce s názvem „Potenciál a meze analýzy dopadů regulace (RIA)“ je analýza potenciálu a mezí analýzy dopadů regulace (RIA). Teoretická část představuje aktuální trendy regulatorní reformy a metodu RIA, která je v současnosti nejpouţívanějším nástrojem regulatorních reforem. Následně jsou představeny zahraniční zkušenosti s metodou RIA v USA, UK, Nizozemsku a Maďarsku. Poslední část …viac
Abstract:
The aim of the thesis „Potential and limitations of regulatory impact analysis (RIA)“ is to analyse the potential and limits of impacts of regulations. Theoretical part presents current trends in regulatory reform and RIA methods which are nowadays the most widely used tool for regulatory reform. Subsequently the foreign experience with RIA method in the US, UK, Netherlands and Hungary is introduced …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2011
  • Vedúci: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta