Sofia Sterliagova

Bakalářská práce

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s diagnózou plicní embolie

Complex Nursing Care Of The Patient With Diagnosis Pulmonary Embolism
Anotace:
STERLIAGOVA, Sofia. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s diagnózou plicní embolie. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Karolina Moravcová, PhD. Praha 2021. 51 s. Tématem bakalářské práce je komplexní ošetřovatelská péče u pacienta s diagnózou plicní embolie. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena …více
Abstract:
STERLIAGOVA, Sofia. Complex nursing care for a patient diagnosed with pulmonary embolism Medical College. Degree: Bachelor (Bc.) Supervisor: PhDr. Karolina Moravcová, PhD. Prague 2021. 51 p. The theme of bachelor thesis is a complex nursing care for a patient with pulmonary embolism diagnosis. The thesis is divided into the theoretical and practical part. Theoretical part of the thesis is focused on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Karolina Moravcová, PhD
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická