Bc. Eliška PETŘÍKOVÁ

Master's thesis

Teaching grammar to adult learners

Teaching grammar to adult learners
Abstract:
This thesis deals with the research of different methods of grammar teaching. Special emphasis is put on the past tense, which was chosen as a grammar item to be analyzed in the practical part. The purpose of this thesis is to explore a selected number of textbooks on the market for the target group of adults and the teaching and learning at a language school.
Abstract:
Tato práce se zabývá výzkumem různých metod výuky gramatiky, a to konkrétně u dospělých studentů. Důraz byl dán na minulý čas, který byl zvolen jako gramatická oblast pro tento výzkum. Cílem této práce bylo prozkoumat vybrané množství učebnic dostupných na trhu a zaměřených na výuku dospělých studentů. Teoretická část popisuje teoretické pozadí výuky gramatiky: proč by měla být gramatika vůbec učena …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PETŘÍKOVÁ, Eliška. Teaching grammar to adult learners. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/