Roman SLAVÍK

Bakalářská práce

Vývoj technologií pro krmení skotu v posledních 50. letech

Development of technologies for feeding cattle in the past 50 years
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na technologie používané při krmení skotu za posled-ních 50 let. Cílem práce je zhodnocení technického vývoje této techniky. V práci jsou zmíněny fyziologické požadavky na skot. Kategorie skotu a jejich výživa. Dále jsou komplexně zhodnocena používaná krmiva. Jsou zde zmíněny stroje, které se používají k čištění, zpracování, výrobě a zakládání krmiv do krmného žlabu. Část …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the technology used for feeding cattle for after - recent 50 years. The aim is to evaluate the technical development of this technique. There are also mentioned physiological requirements for cattle. Category cattle and their nutrition. Further comprehensively evaluated using the food. There are mentioned machines which are used for cleaning, processing, production and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Jana ŠŤASTNÁ, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLAVÍK, Roman. Vývoj technologií pro krmení skotu v posledních 50. letech. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses xbj76c xbj76c/2
19. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
19. 5. 2015
Bulanova, L.
20. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.