Bc. Radek Pechal

Diplomová práce

Komparace televizních pořadů s gastronomickou tématikou a jejich vliv na odbornou a laickou veřejnost

Comparison of TV programs with gastronomic themes and their impact on the professional and general public
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat jednotlivé pořady s gastronomickou tématikou a určit nejpřínosnější subžánr těchto pořadů pro gastronomii a dopad jaký mají na diváka. K řešení této otázky byla použita odborná literatura, statistika sledovanosti pořadů s gastronomickou tématikou České televize, vlastní dotazníkové šetření zaměřené na studenty Vysoké školy hotelové v Praze a řízený rozhovor s porotcem …více
Abstract:
The aim of this study is to analyze the individual programs with a gastronomic theme and determine the most beneficial subgenre of these programs for gastronomy and how they impact on the viewer. To address this issue was used literature, statistics, viewership statistics programs with gastronomic theme from Czech Television, a private survey focused on students of the University of Hospitality management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
  • Oponent: Ing. Zbyněk Vinš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství