Zbyněk Kočí

Bakalářská práce

Analýza rizik při výkonu pravomoci strážníka obecní policie v regionu Brno

Risk analysis of municipal police officer within competence execution in Brno region
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje analýze rizik při výkonu pravomoci strážníka. Je rozdělena na dvě části, část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje především postavení, právní problematiku a činnost obecní policie, odbornou způsobilost a přípravu strážníků a jejich povinnosti a oprávnění vycházející z platné legislativy. Dále je zde popsána analýza rizik, bezpečnost práce a možná rizika ohrožující …více
Abstract:
The Bachelors thesis focuses on the risk and threat analysis during the service of a police officer. The thesis is divided into two parts, a theoretical and a practical one. Theoretical part mostly deals with the status, legal issues and the operation of municipal police as well the professional competence and training of the officers and their obligations and authorizations arising from the applicable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
  • Oponent: RSDr. Petr Rožňák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech