Bc. Kateřina Badalová

Master's thesis

Multikulturní výchova v očích současných učitelů i žáků a její aktuální vývojové trendy

Multicultural Education as Seen by Teachers as Well as Pupils Today and Its Current Development Trends
Anotácia:
V diplomové práci se zabýváme dosavadním vývojem Multikulturní výchovy a jejími dopady na postoje a vědomosti žáků. Teoretická část práce nastiňuje teoretický podklad tématu. Zabýváme se zde školskou reformou v podobě RVP a jeho obsahem, definujeme průřezové téma Multikulturní výchova, specifikujeme jeho význam, cíle a metody realizace. Tato část práce je zakončena nastíněním aktuálních vývojových …viac
Abstract:
The Diploma thesis deals with the development of Multicultural Education and its effectiveness on attitudes and knowledge of current pupils of primary schools. The theoretical part is mostly about the Multicultural Education and the school reform in the form of Framework Education Programme for Basic Education. There are also important points of Multicultural Education, its goals and methods used. …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedúci: Mgr. Radek Pospíšil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta