Bc. Tetiana Tykhonova

Bachelor's thesis

Výnosy z úroků a náklady na úroky jako významná součást nákladů a výnosů banky

Interest Income and Interest Expense as an Essential Part of Bank Profits and Losses
Abstract:
Klíčová slova: Úrokové výnosy, úrokové náklady, úroková sazba, úvěr, vklady,druhy bankovních produktů a služeb, aktivní obchod, pasivní obchod, účetnictví, sr8žková daň, zdanění výnosů, porovnání úrokových sazeb.
Abstract:
Interest income, interest expenses, interest rate, credit, deposit, types of banking products and services, aktive transaktions, pasive transactions, book-keeping, taxations, comparing of interest rates.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Ludmila Jůzová, CSc.
  • Reader: Ing. Martina Loeblová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Banking Management

Theses on a related topic