Bc. Tetiana Tykhonova

Bachelor's thesis

Výnosy z úroků a náklady na úroky jako významná součást nákladů a výnosů banky

Interest Income and Interest Expense as an Essential Part of Bank Profits and Losses
Anotácia:
Klíčová slova: Úrokové výnosy, úrokové náklady, úroková sazba, úvěr, vklady,druhy bankovních produktů a služeb, aktivní obchod, pasivní obchod, účetnictví, sr8žková daň, zdanění výnosů, porovnání úrokových sazeb.
Abstract:
Interest income, interest expenses, interest rate, credit, deposit, types of banking products and services, aktive transaktions, pasive transactions, book-keeping, taxations, comparing of interest rates.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedúci: Ing. Ludmila Jůzová, CSc.
  • Oponent: Ing. Martina Loeblová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / odbor:
Banking / Banking Management

Práce na příbuzné téma