Theses 

Anarchokapitalistická kritika smluvní teorie vzniku státu – Bc. Martin Burda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Bc. Martin Burda

Bakalářská práce

Anarchokapitalistická kritika smluvní teorie vzniku státu

Anarcho-capitalist Critique of the Social Contract Theory of the State

Anotace: Bakalářská práce se zabývá anarchokapitalistickou kritikou smluvní teorie státu, konkrétněji kritickým pohledem přirozeněprávního anarchokapitalismu M. Rothbarda na ospravedlnění minimálního státu v díle J. Locka, R. Nozicka, A. Randové a P. Beairda. Záměrem textu je prověřit otázku, zda je možné na základě dobrovolně uzavřené společenské smlouvy ospravedlnit vznik a existenci minimálního státu.

Abstract: The Bachelor thesis deals with anarcho-capitalist critique of the social contract theory of the state, and in particular with M. Rothbard's natural law anarchocapitalism and its critique of justification of the minimal state in works of J. Locke, R. Nozick, A. Rand and P. Beaird. Main goal of the text is to analyze whether the minimal state can be justified by voluntary social contract.

Klíčová slova: Rothbard, Nozick, Locke, Randová, Beaird, anarchokapitalismus, přirozená práva, společenská smlouva, minimální stát, anarcho-capitalism, natural rights, social contract, minimal state

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Koubek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 00:44, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz