Miriam JANDÁKOVÁ

Bakalářská práce

Současný stav populace mlžů (Bivalvia, Uniodae) ve dvou rybnících: Velký Bolevecký rybník, Třemošenský rybník

The current status of the population of mussels (Bivalvia, Unionidae) i two fish ponds: Velký Bolevecký rybník, Třemošenský rybník
Anotace:
Tato práce zkoumala populaci mlžů na dvou lokalitách na okraji města Plzně. Velký Bolevecký rybník je významnou rekreační lokalitou, na které byla prováděna biomanipulace s aplikací chemických látek. Třemošenský rybník je menší rybník s nízkou rybí obsádkou a bohatou vegetací vodních makrofyt. Mlži byli sbíráni v letním období 2010 v transektech vytyčených provazem ručně při potápění na nádech. Nalezení …více
Abstract:
This study examinated population of molluscs in two localities on the outskirts of the city of Pilsen. Big Bolevec pond is important recreational locality, where was made biomanipulation with application chemicals. Třemošenský pond is small pond with low fish population and plentiful vegetation of freshwater macrophyte. Molluscs were picked up during summer 2010 by hand at free-diving in transects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANDÁKOVÁ, Miriam. Současný stav populace mlžů (Bivalvia, Uniodae) ve dvou rybnících: Velký Bolevecký rybník, Třemošenský rybník. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická