Bc. Xun Cao

Diplomová práce

Application of price discrimination methods to increase the firms profit

Application of price discrimination methods to increase the firms profit
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na základní definici teorie cenové diskriminace, stávající problémy a vztah mezi cenovou diskriminací a zisky. Práce vychází z předpokladu, že firmy uplatňují cenovou diskriminaci k dosažení konečného cíle zvýšení podnikových zisků. Autor studuje trh mobilních telefonů a trh s luxusním zbožím jako výzkumné modely, které konkrétně analyzují, jak společnosti používají …více
Abstract:
This master thesis focuses on the basic definition of price discrimination theory, the existing problems and the relationship between price discrimination and profits. The thesis is based on the assumption that firms apply price discrimination to achieve the ultimate goal of increasing corporate profits. The author studies the mobile phone market and the luxury goods market as research models to specifically …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Petr Mach, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Roman Mentlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní