Bc. Xun Cao

Master's thesis

Application of price discrimination methods to increase the firms profit

Application of price discrimination methods to increase the firms profit
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na základní definici teorie cenové diskriminace, stávající problémy a vztah mezi cenovou diskriminací a zisky. Práce vychází z předpokladu, že firmy uplatňují cenovou diskriminaci k dosažení konečného cíle zvýšení podnikových zisků. Autor studuje trh mobilních telefonů a trh s luxusním zbožím jako výzkumné modely, které konkrétně analyzují, jak společnosti používají …more
Abstract:
This master thesis focuses on the basic definition of price discrimination theory, the existing problems and the relationship between price discrimination and profits. The thesis is based on the assumption that firms apply price discrimination to achieve the ultimate goal of increasing corporate profits. The author studies the mobile phone market and the luxury goods market as research models to specifically …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2021
  • Supervisor: Ing. Petr Mach, Ph.D.
  • Reader: Ing. Roman Mentlík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní