Bc. Mária Fenyvesiová

Diplomová práce

Procesní analýza bankovní instituce

Process analysis of bank institution
Abstract:
The aim of the master thesis is to provide an analysis of the current situation in the payment cards market. The focus is given to contactless technology and to carry out process analysis of the just mentioned issues. The theoretical part presents the basic division of payment cards and describes the history of the early indications of their origin. Attention is paid to the process management, which …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je uskutočniť rozbor aktuálnej situácie na trhu platobných kariet, so zameraním sa na bezkontaktnú technológiu a previesť procesnú analýzu týkajúcu sa práve spomínanej problematiky. Teoretická časť približuje základné delenie platobných kariet a popisuje históriu od prvých náznakov ich vzniku. Pozornosť je venovaná aj procesnému prístupu k riadeniu, ktorý je dôležitou súčasťou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
  • Oponent: Mgr. Libor Kříž

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.