Mgr. Lukáš Kučera

Diplomová práce

Specifika výkonu závislé práce ve veřejném sektoru

Specific of Dependent Work in Public Service
Anotace:
V této diplomové práci se věnuji otázce závislé práce ve veřejném sektoru. Nejdříve musíme uvést definice základních pojmů. Pak se můžeme začít věnovat hlavní části práce, kterou je služební poměr. Důležitým právním předpisem je pro nás předpis č. 234/2014 Sb. Zákon o státní službě. Zmíněny budou i jiné právní předpisy. Hlavním cílem této práce bude určit specifikace služebního poměru a porovnat jej …více
Abstract:
In this thesis, I deal with issue of dependent work in civil sector. Firstly, we must define basic concepts. Then we can start dealing with the main goal of this thesis, which is service relationship. Important legal act for us is Act number 234/2014 Collection on civil service. There will be some different legal acts too. Main goal of this thesis is to appoint specifications of service relationship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta