Bc. Tomáš Pitrman

Bakalářská práce

Živnostenské podnikání v ČR

Commercial Activity in the Czech Republic
Anotace:
Ve své bakalářská práce se zabývám živnostenským podnikáním jako součástí obchodní sféry v České republice. V první části popisuji historii živnostenského podnikání od středověku až do nedávné minulosti. Ve druhé části práce podrobně rozebírám živnostenské podnikání jako celek, dělení jednotlivých živností a podmínky vzniku, změny a zániku živnostenského oprávnění. Ve třetí části se zabývám živnostenskou …více
Abstract:
In my bachelor work I deal with trade business as a part of commercial sphere in Czech republic. In the first part I describe history of trade business from medieval times to recent foretime. In the second part of my work I analyse closely trade business as one unit, division of particular trades and conditions of beginning, change and termination of trade license. In the third part, I deal with trade …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Miluše Kalinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vlastimil Janeček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře