Bc. Jiří Hanák

Bakalářská práce

Vliv úspěchu při hraní MMORPG na sebehodnocení hráčů

The effect of success in MMORPG on players‘ self-esteem
Anotace:
Cílem tohoto výzkumu bylo ověřit existenci vztahu mezi hráčem subjektivně pociťovaným úspěchem při hraní MMORPG a stavovým sebehodnocením hráče. Opakovaným dotazníkovým měřením před i po zážitku úspěchu byla na vzorku 4 hráčů přes internetové rozhraní nasbírána data vztahující se k 97 zážitkům při konkrétní herní situaci v MMORPG Allods Online. Analýzou dat pomocí metody smíšených lineárních modelů …více
Abstract:
The aim of this research was to establish whether there is a relation between player’s subjective feeling of success while playing MMORPG and his state self-esteem. Repeated measurement of 4 players by the means of an internet based questionnaire yielded data related to 97 counts of an in-game situation in Allods Online. By analysing the data using the method of mixed linear model, the author established …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.