Theses 

Vliv úspěchu při hraní MMORPG na sebehodnocení hráčů – Bc. Jiří Hanák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Psychologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Jiří Hanák

Bakalářská práce

Vliv úspěchu při hraní MMORPG na sebehodnocení hráčů

The effect of success in MMORPG on players‘ self-esteem

Anotace: Cílem tohoto výzkumu bylo ověřit existenci vztahu mezi hráčem subjektivně pociťovaným úspěchem při hraní MMORPG a stavovým sebehodnocením hráče. Opakovaným dotazníkovým měřením před i po zážitku úspěchu byla na vzorku 4 hráčů přes internetové rozhraní nasbírána data vztahující se k 97 zážitkům při konkrétní herní situaci v MMORPG Allods Online. Analýzou dat pomocí metody smíšených lineárních modelů autor zjistil, že úspěch při hraní MMORPG predikuje stavové sebehodnocení hráče (F (1, 20) = 24,052, p < 0,001) a je v modelu nejsilnějším prediktorem. Dalším prediktorem se ukázal být objektivní výsledek herní situace (F (1, 20) = 5,069, p < 0,05). Analýza neprokázala existenci statisticky signifikantního vztahu mezi kvalitou zpětné vazby od ostatních hráčů a stavovým sebehodnocením hráče. Výzkum přináší nové poznatky do literatury o MMORPG prokázáním vlivu úspěchu na stavové sebehodnocení hráče. Výsledky výzkumu jsou v souladu s literaturou zkoumající vliv úspěchu na sebehodnocení a také s literaturou zaměřenou na přenositelnost psychologických jevů do virtuálního prostředí. Autor tyto výsledky interpretuje s ohledem na relevantní literaturu a poskytuje možné vysvětlení mechanismu za změnou stavového sebehodnocení. Na základě studie navrhuje autor jak implikace pro další výzkum, tak i praktické implikace pro tvůrce MMORPG.

Abstract: The aim of this research was to establish whether there is a relation between player’s subjective feeling of success while playing MMORPG and his state self-esteem. Repeated measurement of 4 players by the means of an internet based questionnaire yielded data related to 97 counts of an in-game situation in Allods Online. By analysing the data using the method of mixed linear model, the author established that the success while playing MMORPG predicts the state self-esteem of the player (F (1, 20) = 24.052, p < 0.001) and is the strongest predictor of the model. Other predictor established by the analysis was found to be the objective result of the in-game situation (F (1, 20) = 5.069, p < 0.05). The analysis has not provided a statistically significant evidence that there is a relation between the quality of feedback player received from other players and his state self-esteem. This research provides new findings for the body of literature by establishing the effect of a success on player’s state self-esteem. The results of this research support both the body of literature that examines the effect of success on self-esteem and the literature that is concerned with the possibility of transfer of psychological phenomena into the virtual environment. Author interprets these results in line with relevant literature and provides a possible explanation of the mechanism behind the change in state self-esteem. Author further suggests both implications for further research and practical implications for MMORPG developers on the basis of this research.

Klíčová slova: sebehodnocení, stavové sebehodnocení, MMORPG, úspěch, neúspěch, self-esteem, state self-esteem, success, failure

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 18:02, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz