Bc. Petr Toman

Bakalářská práce

Strategická analýza družstva

Strategic analysis of the cooperative
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Strategická analýza družstva“ je provést důkladnou strategickou analýzu na konkrétním družstvu. V teoretické části se zaměřím na jeho popis, dále na důležité pojmy strategické analýzy a definuji, co strategie a strategická analýza znamená. Poté uvedu vnitřní a vnější analýzu a metody, které se při ní používají. Následně prozkoumám různé metody finanční analýzy a v závěru …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis „Strategic analysis of the cooperative“ is to make a thorough strategic analysis of a particular cooperative. In the theoretical part, I will focus on the description of the cooperative and some important terms. I shall define what strategy and strategic analysis mean. Then I will demonstrate an internal and external analysis and the methods that are used in them …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management