Bc. Ondřej Svoboda

Master's thesis

Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci

Nutrition and supplements for muscular development - begginers
Abstract:
Ondřej Svoboda, Výživa a doplňková strava při posilování – začátečníci, diplomová práce, FSPS MU, 2007, 82 s. Obsah práce Diplomová práce se zabývá výživou a doplňkovou stravou při posilování a snaží se toto téma co nejvíce přiblížit jedincům začínajícím s aktivním posilováním. Jsou zde podrobně rozebrány základní složky výživy, nejpoužívanější doplňky stravy a jejich vliv na organismus. Zjišťuje znalost …more
Abstract:
Ondřej Svoboda, Nutrition and supplements for Muscular Development - begginers, diploma thesis, FSPS MU, 2007, 82 p. Summary The diploma thesis is about Nutrition and supplements for Muscular Development and try to bring near this thema to begginers who want to develop up muscles. We have here a details about basic nutrition, the most popular supplements and their influence on a body. Investigate beginners …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2007
  • Supervisor: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií