Iveta Slováková

Master's thesis

Služby e-Participace ve veřejné správě

E-Participation in Public Administration
Abstract:
Diplomová práce na téma "Služby e-Participace ve veřejné správě" má za cíl zhodnotit služby a nástroje e-Participace ve vybrané místní správě a navrhnout řešení ke zlepšení zapojování občanů do rozhodování veřejné správy. V rámci diplomové práce budou ověřeny dvě hypotézy H1 a H2 ve znění: H1-správní celky s větší rozlohou mají lepší úroveň e-Participace, H2-správní celky s vyšším počtem obyvatel mají …more
Abstract:
This master thesis on the topic "e-Participation in Public Administration" is focused on the evaluation of the e-Participation services and instruments of a chosen local administration and it proposes improvements concerning the citizens’ participation in the decision making of the local administration. As part of the thesis, two hypotheses, H1 and H2 will be verified. H1-Administrative units with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2017
  • Supervisor: Eva Ardielli
  • Reader: Ivona Šuláková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa