Bc. Magdaléna Chmelíková

Diplomová práce

Studium výskytu víceklonálních expanzí lymfocytů u hematoonkologických pacientů a jejich komparace se skupinou pacientů postižených monoklonální formou nemoci

Analysis of multiclonal lymphocyte expansions in hematooncology patients and their comparison to cases with monoclonal disease
Anotace:
Chronická lymfocytární leukemie představuje nejčastější typ leukemie u starších dospělých v západním světě. Tato lymfoproliferace se vyznačuje velmi heterogenním klinickým průběhem, její etiologie a mechanismus vzniku stále nejsou objasněny. Patogeneze nemoci je spojována s antigenní stimulací zprostředkovanou povrchovým B-buněčným receptorem, jehož základní stavební jednotkou je molekula imunoglobulinu …více
Abstract:
Chronic lymphocytic leukemia is the most common type of leukemia in older adults in the Western world. This lymphoproliferative disorder is characterized by a very heterogeneous clinical course and its etiology and pathophysiology remains to be elucidated. The pathogenesis of the disease is associated with antigenic stimulation mediated surface B-cell receptor, which is the basic building block of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta