Theses 

Globální rozvojové vzdělávání: databáze programů jako nástroj sdílení zkušeností pedagogů – Mgr. Petra Frühbauerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Petra Frühbauerová

Diplomová práce

Globální rozvojové vzdělávání: databáze programů jako nástroj sdílení zkušeností pedagogů

Development Education: Programm Database as a Tool for Experience Sharing amongst Educators

Anotace: Cílem magisterské diplomové práce s názvem „Globální rozvojové vzdělávání: databáze programů jako nástroj sdílení zkušeností pedagogů“ je vytvořit projekt internetové databáze, která umožní sdílení programů, aktivit a projektů globálního rozvojového vzdělávání ve skautské organizaci i mimo ni. Diplomová práce je koncipována jako teoreticko-aplikační práce. Základní návrh struktury databáze a způsobu jejího fungování vychází vedle požadavků zadavatelské organizace z klíčových pedagogických konceptů, které vhodně doplňují principy globálního rozvojového vzdělávání a mezi něž patří konstruktivismus, komunity praxe či metody kritického myšlení. Databáze slouží jako platforma pro sdílení praxe mezi pedagogy napříč formálním i neformálním vzděláváním a pomáhá jeho vzájemnému propojování.

Abstract: The goal of the diploma thesis "Development Education: Programme Database as a Tool for Experience Sharing amongst Educators" is to create a project of Internet based database. The database aims to enable sharing of programmes, activities and projects of development education within and also outside Scout organisation. The diploma thesis is structured as theoretical as well as applied thesis. Basic structure and operation of the database are based on requirements of customer organisation and on key pedagogical concepts. These concepts are suitably complemented by principles of development education, especially constructivism, communities of practice and methods of critical thinking. The database functions as a platform for sharing of practice between educators of formal and informal education and also facilitates connection between these two forms of education.

Klíčová slova: globální rozvojové vzdělávání, neformální vzdělávání, sdílení zkušeností, informační a komunikační technologie, development education, informal education, experience sharing, information and communications technology

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiří Svoboda, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 20:15, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz