Bc. Andrea Ropková, DiS.

Diplomová práce

Nákupní chování a faktory ovlivňující spotřební rozhodování v rámci českých domácností v období ekonomické krize

Buying behavior and factors influencing consumer decision-making in the Czech households during the economic crisis
Anotace:
Diplomová práce pojednává o ekonomické krizi a spotřebních chování domácností v České republice. Praktická část obsahuje sekundární kvantitativní výzkum. Cílem práce je zjistit jaký dopad má současná ekonomická krize na nákupní chování a rozhodování domácností v České republice.
Abstract:
The thesis discusses the economic crisis and consumption behavior of households in the Czech Republic. The practical part contains a secondary quantitative research. The aim is to determine the impact of the current economic crisis on the shopping behavior of households in the Czech Republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Sloboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní