Bc. Štěpánka Čačíková Kodlová

Bakalářská práce

Spotřební kultura a krize integrity spotřebitele - ambivalentní efekty působení integrované marketingové komunikace v sociálním prostoru

Consumer culture and the crisis of integrity consumer - ambivalent effects operation of integrated marketing communications in the social space
Anotace:
Cílem této práce je na základě teoretických zdrojů identifikovat a interpretovat pojem spotřební kultury, kterému je v domácích odborných publikacích věnováno stále málo prostoru, dále ukázat roli marketingové komunikace a její účinky na spotřební chování zákazníků. Podpořit tvrzení, že jednotlivé nástroje marketingu a marketingový mix mají vliv na ambivalentní chování a rozhodování spotřebitele. Ambivalentní …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to identify and therefore interpret a term Consumer Culture based on theoretical sources, because there is almost no attention paid to this term in current Czech scientific publications, also to show the role of marketing communication and its impact on consumer's behavior. Furthermore, to support following statement which says that marketing tools and marketing mix …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní