Bc. Štěpánka Čačíková Kodlová

Bachelor's thesis

Spotřební kultura a krize integrity spotřebitele - ambivalentní efekty působení integrované marketingové komunikace v sociálním prostoru

Consumer culture and the crisis of integrity consumer - ambivalent effects operation of integrated marketing communications in the social space
Abstract:
Cílem této práce je na základě teoretických zdrojů identifikovat a interpretovat pojem spotřební kultury, kterému je v domácích odborných publikacích věnováno stále málo prostoru, dále ukázat roli marketingové komunikace a její účinky na spotřební chování zákazníků. Podpořit tvrzení, že jednotlivé nástroje marketingu a marketingový mix mají vliv na ambivalentní chování a rozhodování spotřebitele. Ambivalentní …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to identify and therefore interpret a term Consumer Culture based on theoretical sources, because there is almost no attention paid to this term in current Czech scientific publications, also to show the role of marketing communication and its impact on consumer's behavior. Furthermore, to support following statement which says that marketing tools and marketing mix …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 7. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní