MgA. Marie Bravencová

Bakalářská práce

Mapování vzniku a činnosti Ateliéru pro pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském

Mapping the Studio foundation and activities for children and youth at the National Moravian-Silesian Theatre
Anotace:
Bakalářská práce „Mapování vzniku a činnosti Ateliéru pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském“ se zabývá divadelním lektorstvím v České republice s příkladem na činnosti Ateliéru pro děti a mládež při NDM. Popisuje fungování Ateliéru od samotného vzniku a podává přehled umělecko – edukativních aktivit, které Ateliér nabízí. Cílem práce je charakterizovat funkci, cíle i úskalí divadelního …více
Abstract:
This bachelor thesis "Mapping the foundation of the Studio and its activities for children and youth at the National Moravian-Silesian Theatre" follow up the theatre lecture in the Czech Republic, by using an example of activities in the Atelier for children and youth of the Theatre. It describes the Studio since the beginning and provides an overview of art - educational activities. The aim of my …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: MgA. Miroslav Jindra
  • Oponent: MgA. Radka Macková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/cn48x/