Markéta Víšková

Bakalářská práce

Artist and Society in the Works of Modernist Authors

Artist and Society in the Works of Modernist Authors
Abstract:
This bachelor thesis deals with the development of the protagonists of three modernist novels: James Joyce´s A Portrait of the Artist as a Young Man, Wyndham Lewis´s Tarr and David H. Lawrence´s Sons and Lovers. These novels depict the artist´s maturation. Main emphasis is laid on the stimuli which shape artist?s personality in the process of his individualization and self-realization. Also, the conflicts …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem hlavních postav tří modernistických děl: A Portrait of the Artist as a Young Man Jamese Joyce, Tarr Wyndhama Lewise a Sons and Lovers D. H. Lawrence. Tyto romány zobrazují dospívající umělce. Hlavní důraz je kladen na zmapování podnětů, které umělce formují v procesu jeho individualizace a seberealizace, následně pak konfliktů, které z tohoto vzájemného vlivu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Víšková, Markéta. Artist and Society in the Works of Modernist Authors. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk - specializace v pedagogice

Práce na příbuzné téma