Bc. Lukáš KRAHULÍK

Diplomová práce

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy a návrh jejich funkčnosti

Alarm Security and Emergency Systems and Designing of their Functionality\nl{}
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na podrobné seznámení s problematikou poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. Jejím cílem je navrhnutí uživatelsky komfortního způsobu ovládání těchto systémů, které shledá v rámci úvodní rešeršní činnosti za chybějící.
Abstract:
Thesis is focused on detailed explanation of intrusion and hold up alarm systems. The main objective is to propose a comfortable method of control of these systems, which are classified as missing at the beginning of research.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012
Zveřejnit od: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAHULÍK, Lukáš. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy a návrh jejich funkčnosti. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.