Ján Václavík

Diplomová práce

Rekonstrukce roštového kotle na hnědé uhlí

Reconstrukcion of a Stoker-fired Boiler for Brown Coal
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na řešení některých problémů plánované rekonstrukce kotle Trmice, který byl vyroben v roce 1943 a jedná se o kotel bubnový třítahový s přesuvným roštem na spalování hnědého uhlí. Původním záměrem rekonstrukce byla výměna roštu a některých teplosměnných ploch v druhém tahu kotle, ale v průběhu zpracování diplomové práce došlo ke změně rozsahu rekonstrukce a od záměru vyměnit …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on solving some of the problems the planned reconstruction of the boiler Trmice, which was manufactured in 1943 and is a three-pass boiler drum with moving grate for burning brown coal. The original intention of the reconstruction was replacement grate and some other heat transfer surfaces in second pass of boiler, but during the processing of the diploma thesis was changed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Ladislav Vilimec
  • Oponent: Jaroslav Konvička

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava