Bc. Monika Vyklická

Bakalářská práce

Použití tržního ocenění při zajištění úvěru v bance

The Application of Market Assessment in Banking
Anotace:
Tato bakalářská práce je rozdělena do tří samostatných částí. V první části se zaměřuji na problematiku způsobu oceňování nemovitostí pro účely zajištění hypotečního úvěru. Druhá část obsahuje tržní ocenění bytové jednotky na Praze 9 a tržní ocenění hotelu v Harrachově. Ve třetí, závěrečné části jsem zpracovala analýzu trhu nemovitostí v městské části Prahy 12.
Abstract:
This bachelor thesis is divided into three parts. In first part I focus on problems of methods of property valuation for the purpose to secure a mortgage loan. Second part includes fair market value of two-room flat in Prague 9 and fair market value of hotel in Harrachov. Third - final part includes Analyse of the real estate market in Prague 12.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Richard Motyčka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS