Theses 

Grafické uživatelské rozhraní školního informačního systému – Mgr. Jakub Vrbas

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jakub Vrbas

Bakalářská práce

Grafické uživatelské rozhraní školního informačního systému

Graphical user interface of a school information system

Anotace: Cílem této bakalářské práce je analyzovat a vyhodnotit požadavky kladené na grafické uživatelské rozhraní školního informačního systému. Na základě výsledků analýzy pak zvolit vhodné technologie, pomocí kterých bude uživatelské rozhraní implementováno. Důraz je kladen na volbu adekvátního šablonovacího systému, který bude použit při práci na projektu v širší skupině vývojářů.

Abstract: The aim of this work is to analyze requierements to graphical user interface of school information system. Then choose suitable technologies to implement this system

Klíčová slova: informační systém, uživatelské rozhraní, GUI, agenda školy, šablony, Smarty

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedoucí: RNDr. David Šafránek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 11:10, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz