Theses 

Assessing the Impact of European Court of Human Rights on Russia's Conduct in Chechnya in the Context of the Judicialization of World Politics – Bc. Petr Preclík, E.MA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petr Preclík, E.MA

Diplomová práce

Assessing the Impact of European Court of Human Rights on Russia's Conduct in Chechnya in the Context of the Judicialization of World Politics

Assessing the Impact of European Court of Human Rights on Russia's Conduct in Chechnya in the Context of the Judicialization of World Politics

Anotace: Předkládaná práce zkoumá, existuje-li vysledovatelný vliv Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) na politiku Ruské Federace v Čečensku. Práce pro tento účel využívá teoretický model Alec Stone Sweeta, který říká, že judicializace je úspěšná, pokud judiciální mechanismus získá schopnost ovlivňovat strategické rozhodování aktérů, kteří jsou v jeho jurisdikci. Následný výzkum potvrdil, že ESLP touto kvalitou disponuje a přes určité diskutované limity ji dokáže vůči Rusku naplňovat a ovlivňovat tak jeho politiku v ozbrojeném konfliktu s čečenskými separatisty. Rada Evropy zastřešující ESLP tak představuje unikátní nereciproční mezinárodní režim, který by byl neudržitelný bez existence judiciálního mechanismu. Na druhou stranu, Sweetův argument, že judicializace představuje formu socializace a státy si po určité době na její existenci nejen zvyknou, ale začnou ji konstruktivně využívat, se dosud v případě Ruska nenaplnil. Naopak, s rostoucím množstvím rozsudků ESLP vůči Rusku roste i míra, s kterou Moskva vnímá ESLP jako hrozbu a aktivně se proto snaží sekuritizovat domácí i mezinárodní diskurs používaný v souvislosti se soudem. Existence takto napjatého vztahu je poté vysvětlena existencí dvou soupeřících win-setů na opačných úrovních Putnamova herního modelu.

Abstract: The aim of the presented thesis is to assess the potential impact of the European Court for Human Rights (ECtHR) on the conduct of Russian Federation during the armed conflict in Chechnya. To this end, the research builds on the theoretical model of Alec Stone Sweet arguing that judicialization is successful as soon as the judicial mechanism develops authority over the strategic behaviour of actors under its jurisdiction. In this sense, the research proved that the ECtHR indeed possesses such quality and despite some discussed limitations is capable of influencing the Russian conduct in the fight against Chechen separatists. Council of Europe, in this sense, represents a unique non-reciprocal cooperative international regime that would be untenable without a judicial body. On the other hand, the research showed that Sweet's argument that judicialization is a form of socialization and states not only get progressively used to the judicial mechanism, but also engage constructively, has so far failed to materialise. To the contrary, with growing number of lost cases in Strasbourg, Russia started to securitize the discourse applied both domestically and internationally vis-à-vis the Court. The current tension is then explained by occurrence of two mutually hostile win-sets on opposite levels of Putnam's game model.

Keywords: judicializace, Evropský soud pro lidská práva, Rusko, Čečensko, lidská práva, judicialization, European Court for Human Rights, Russia, Chechnya, human rights

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 13:40, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz