Bc. Petr Preclík, E.MA

Diplomová práce

Assessing the Impact of European Court of Human Rights on Russia's Conduct in Chechnya in the Context of the Judicialization of World Politics

Assessing the Impact of European Court of Human Rights on Russia's Conduct in Chechnya in the Context of the Judicialization of World Politics
Anotace:
Předkládaná práce zkoumá, existuje-li vysledovatelný vliv Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) na politiku Ruské Federace v Čečensku. Práce pro tento účel využívá teoretický model Alec Stone Sweeta, který říká, že judicializace je úspěšná, pokud judiciální mechanismus získá schopnost ovlivňovat strategické rozhodování aktérů, kteří jsou v jeho jurisdikci. Následný výzkum potvrdil, že ESLP touto …více
Abstract:
The aim of the presented thesis is to assess the potential impact of the European Court for Human Rights (ECtHR) on the conduct of Russian Federation during the armed conflict in Chechnya. To this end, the research builds on the theoretical model of Alec Stone Sweet arguing that judicialization is successful as soon as the judicial mechanism develops authority over the strategic behaviour of actors …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií