Mgr. Roman Tkadlčík

Bakalářská práce

Jan Slabák trumpetista, skladatel a pedagog

Jan Slabák trumpeter, composer and educator
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám osobností Jana Slabáka a představím jej jako proslulého kapelníka dechového orchestru Moravanka, vynikajícího a všestranného trumpetistu, který dokázal od svých začátků až dodnes držet vysokou úroveň svého interpretačního umění. Celou práci jsem rozdělil do několika kapitol. Od vývoje trubky a jejím uplatnění v hudebním životě, až po zaměření na sociální postavení …více
Abstract:
In my work I deal with celebrities John Education Specialization and introduce him as a famous conductor Moravanka Brass Band, an outstanding and versatile trumpeter who managed since its beginning until today to keep its high level of interpretative art. The whole work has been divided into several chapters. Since the development of pipes and its application in musical life, to focus on social status …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta