Dominik Tofel

Bakalářská práce

Online marketing a komunikace firmy Gass-eko

Online marketing and communication of Gass-eko company
Anotace:
Bakalářská práce popisuje reklamu na internetu v širším kontextu, definuje vybrané nástroje online marketingu z teoretického hlediska a vysvětluje, že online marketing je v této době nezbytnou součástí marketingové komunikace většiny firem. Dále práce objasňuje problematiku firemního webu a metody SEO. V praktické části je uveden konkrétní návrh aplikace zmíněných nástrojů online marketingu pro propagaci …více
Abstract:
The thesis describes advertising on the Internet in a broader context, defines selected tools of online marketing from a theoretical point of view, and explains that online marketing is a necessary part of marketing communication for most companies. Furthermore, the thesis clarifies the theory of a business website along with SEO methods. The practical part presents a specific plan of application of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kapoun, Ph.D.
  • Oponent: Aliaksandra Laurova, MgA.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání a management v obchodě a službách