Mgr. Jan Karlíček

Diplomová práce

Pracovní participace v kontextu výše sociálních dávek a čistého pracovního příjmu - komparace zemí EU

Labour market participation in the context of received social benefits and net earned income - EU countries in a comparative perspective
Anotace:
Tématem předložené diplomové práce je nehlášená práce. Jejím hlavním cílem je zhodnotit vliv vybraných faktorů na pravděpodobnost, s jakou zaměstnanec pracuje neformálně, a to ve vybraných zemích EU mezi lety 2008 a 2012. Jednotlivé faktory byly specifikovány pomocí tří vedlejších výzkumných otázek a jedná se 1) o charakteristiky pracovníků nejvíce ohrožených flexibilizací pracovních trhů, tedy o nízký …více
Abstract:
The topic of the submitted thesis is undeclared work. Based on a sample of respondents from selected EU countries between 2008 and 2012, its main goal is to assess a potential importance of selected factors for predicting a probability of workers’ decision to work informally. Three research questions were used to specify the following factors: 1) characteristics of employees suffering from flexibilization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jan Čapek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Aleš Franc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika

Práce na příbuzné téma