Theses 

Rozšíření IS pro Základní Školu U Kapličky 959, Orlová – Tomáš Piprek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Tomáš Piprek

Diplomová práce

Rozšíření IS pro Základní Školu U Kapličky 959, Orlová

Extension of IS for Elementary School U Kapličky 959, Orlová

Anotace: Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci – IS pro Základní Školu U Kapličky 959, Orlová. Po testovacím provozu a ostrém spuštění IS požadovala škola další rozšíření funkcí. Například o třídní knihu nebo různé statistiky a výpisy známek. Během provozu IS na Základní Škole U Kapličky projevila o IS zájem také Základní Škola Karla Dvořáčka 1230 v Orlové. Diplomová práce se zabývá požadavky těchto dvou škol, jejich implementací a také popisem a zkušenostmi s provozem IS na těchto školách. Implementace nových funkcí IS bude provedena pomocí frameworku NETTE a vzhledem k tomu, že se jedná o nový framework a navíc od českého autora, bude se část diplomové práce věnovat také bližšímu popisu tohoto frameworku. V závěrečné části diplomové práce bude také uvedena analýza dat získaných při provozu IS pomocí dataminingových metod.

Abstract: This diploma thesis follows on bachelor’s thesis - IS pro Základní Školu U Kapličky 959, Orlová. After testing phase and deployment of IS, the school requested extension of functionalities. For example the classes register, statistics and mark reports. During operation of IS on elementary school U Kapličky, the elementary school Karla Dvořáčka 1230 in Orlová also requested the implementation of this IS. Diploma thesis deals with requests of both schools, their implementation and with description of experiences with operation of IS. Implementation of new functionalities will be done in NETTE framework. And because of this framework is new and comes from Czech developer, part of the thesis will be dealing with this new framework. In the final phase of thesis, there will be analysis of data stored during operation of IS using datamining methods.

Klíčová slova: informační systém, žákovská knížka, datamining, třídní kniha, statistiky, funkční analýza, datová analýza, PHP, MySQL, NETTE, ZŠ U Kapličky 959, Orlová – Lutyně, ZŠ Karla Dvořáčka 1230, zkušenosti, www.zsukaplicky.cz, www.zsdvoracka.cz

Keywords: administrator, teacher, parent, pupil, student, information system, report book, functional analysis, data analysis, PHP, MySQL, elementary school, ZŠ U Kapličky 959, Orlová – Lutyně, e-learning, www.zsukaplicky.cz

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Emilie Šeptáková
  • Oponent: Kamil Paloncy

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 20:55, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz