Nikola POUTNÍKOVÁ

Diplomová práce

Asistovaná reprodukce z pohledu trestního práva

Assisted reproduction from a criminal law perspective
Anotace:
Diplomová práce se zabývá asistovanou reprodukcí z pohledu trestního práva, rozebírá trestné činy, které s asistovanou reprodukcí souvisejí. Diplomová práce se tedy věnuje otázkám společensky škodlivých jednání, ochraně lidského plodu a dalším trestněprávním aspektům týkajících se asistované reprodukce.
Abstract:
The thesis deals with assisted reproduction from the perspective of criminal law and analyses the crimes related to assisted reproduction. Thus, the thesis deals with the issues of socially harmful acts, protection of the human fetus and other criminal law aspects related to assisted reproduction.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POUTNÍKOVÁ, Nikola. Asistovaná reprodukce z pohledu trestního práva. Plzeň, 2022. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/