Bc. Lenka Polnická

Bachelor's thesis

Nepeněžitý vklad do základního kapitálu

Non-cash Contribution to Authorized Capital
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou vzniku obchodní korporace, kde základní kapitál je tvořen formou nepeněžitých vkladů. Práce vymezuje pojem základní kapitál a zevrubně se zabývá pojmem nepeněžitý vklad. Popisuje jednotlivé kroky, při kterých se z majetku vkladatele stává majetek společnosti. Charakterizuje nejčastěji využívané druhy vkladů a jejich způsoby splacení. Pozornost je věnována převážně …viac
Abstract:
The bachelor thesis is concerned with the topic of Business Corporation, where the authorized capital is consisted of the non-cash contribution. Thesis defines the notion of authorized capital and precisely describes the notion of non monetary deposits. Thesis describes individual steps, which transform the property of the contributor into the property of the corporation. Thesis characterizes the most …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / odbor:
Legal Specializations / Law and Business