Mgr. Jiří Kolman

Disertační práce

Právo na informce u institucí Evropské unie

Freedom of information in the institutions of the European Union
Anotace:
Cílem této disertace je analýza současného stavu práva na informace u institucí EU, prameny právní úpravy a možnosti právní úpravy v budoucnosti, která by vedla k větší transparentnosti legislativního, správního a výkonného jednání institucí Evropské unie. Disertační práce ověřuje hypotézu, že formalizace postupu poskytování informací institucemi EU (nejen informací obsažených v oficiálních dokumentech …více
Abstract:
The aim of this doctoral thesis is to analyse the current state of the free access to information of the EU institutions, sources of legal regulation and the possibility of legislation in the future, which would lead to greater transparency in the legislative, administrative and executive activities of the European Union institutions. The thesis deals with the hypothesis that formalizing the procedure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Matěj Myška, Ph.D., doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Mezinárodní a evropské právo