Mgr. Martina Fuchsová Bělecká

Diplomová práce

Prožitek "neiniciátora" v počáteční fázi psychoterapie v průběhu manželské krize

The experience of a "non-initiator" in the beginning phase of psychotherapy in the course of a marital crisis
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zkušenost neiniciátorů manželské terapie v její počáteční fázi. Cílem je přispět k dosavadním poznatkům v oblasti prožitku v rámci manželské terapie. Teoretická část přináší pohled na specifika manželských konfliktů a manželské krize, dále na specifika počáteční fáze terapie a na rozdílnou pozici manželů v terapii. V neposlední řadě se práce zabývá prožitkem klientů v …více
Abstract:
The thesis is focused on the experience of the non-initiators in marital therapy during the initial phase of therapy. The aim is to contribute to the existing knowledge in the field of experience within the marital therapy. The theoretical part gives an insight into the specifics of marital conflicts and marital crisis, as well as the specifics of the initial phase of therapy and at different positions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií