Bc. Denisa KNEBLOVÁ

Diplomová práce

Projekt sestavení nové montážní linky pro zadní skupinové svítilny Ford Focus ve společnosti Visteon-Autopal s.r.o.

The project of compilation a new assembly line for the rear lamps Ford Focus at Visteon-Autopal Ltd.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na návrh sestavení nové montážní linky ve společnosti Vis-teon-Autopal s.r.o., dodavatele pro automobilový průmysl. Na základě teoretických pra-menů je zejména formulována problematika štíhlého pracoviště, projektování výrobních linek a analýza a měření práce, které jsou následně východiskem pro praktickou část. V praktické části je provedena analýza technologicky příbuzných …více
Abstract:
Thesis is focused on a proposal for a new assembly line at Visteon-Autopal Ltd., a supplier for the automotive industry. On the basis of theoretical sources is especially formulated lean layout issues, design of production lines and the analysis and measurement of work, which are then the basis for the practical component. In the practical part is an analysis of technology-related production lines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009
Identifikátor: 12743

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. David Tuček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KNEBLOVÁ, Denisa. Projekt sestavení nové montážní linky pro zadní skupinové svítilny Ford Focus ve společnosti Visteon-Autopal s.r.o.. Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 04. 2039

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Průmyslové inženýrství