Bc. Richard Ondrejka

Bachelor's thesis

Podvrhnutie polohy v iOS

Faking the location in iOS
Abstract:
This work deals with the method of obtaining the location of a mobile device with the iOS operating system and the method of its spoofing. Furthermore, one of the methods of spoofing describes the implementation of a counterfeiter using a modification of iOS, which allows spoofing the device's position for all applications in iOS. Since the modification of iOS is a gross breach of the security of this …more
Abstract:
Táto práca sa venuje spôsobom získavania polohy mobilného zariadenia s operačným systémom iOS, ako aj spôsobom jej podvrhnutia. Ďalej pre jeden zo spôsobov podvrhovania polohy opisuje implementáciu falzifikátora využívajúceho modifikáciu iOS, ktorá umožňuje podvrhnúť polohu zariadenia pre všetky aplikácie v iOS. Keďže modifkácia iOS je hrubým porušením bezpečnosti tohto operačného systému, práca sa …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2022
  • Supervisor: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Lukáš Ručka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic